Teknisk förvaltning & Fastighetsservice

Vi erbjuder heltäckande förvaltning för dig som kund, där vi hjälper med tekniska förvaltningen, ekonomin och juridiken.

God fastighetsförvaltning kräver en fastighetsförvaltare som har stor erfarenhet av fastigheter.

En fastighetsägare utses och har det övergripande ansvaret för fastighetsförvaltning, dvs allt från avier, bokföring och fakturabetalning, till löpande besiktningar och skötsel av byggnader. Förvaltning av en fastighet handlar om arbete – arbete ni kanske inte har tid, kunskap eller intresse av att sköta. Särskilt inte när det finns hjälp att tillgå från en expert som kan det här med fastighetsförvaltning. En fastighetsförvaltare är även kunnig kring juridiska frågor och administration.

Fastighetsservice är en term som omfattar de olika delar en fastighetsförvaltare har kompetens inom. Fastighetsskötsel är en viktig del av fastighetsservice men vi på Ebbe Elit AB kan hjälpa er med mycket annat som har att göra med inre och yttre skötsel och administration av en fastighet.

För fastighetsägare är det både tidsbesparande och en stor trygghet att låta en expert arbeta med viktiga frågor som rör ekonomi, teknisk, administration och fastighetsskötsel.

God fastighetsförvaltning kräver en fastighetsförvaltare som har stor erfarenhet av fastigheter.

En fastighetsägare utses och har det övergripande ansvaret för fastighetsförvaltning, dvs allt från avier, bokföring och fakturabetalning, till löpande besiktningar och skötsel av byggnader. Förvaltning av en fastighet handlar om arbete – arbete ni kanske inte har tid, kunskap eller intresse av att sköta. Särskilt inte när det finns hjälp att tillgå från en expert som kan det här med fastighetsförvaltning. En fastighetsförvaltare är även kunnig kring juridiska frågor och administration.

Fastighetsservice är en term som omfattar de olika delar en fastighetsförvaltare har kompetens inom. Fastighetsskötsel är en viktig del av fastighetsservice men vi på Ebbe Elit kan hjälpa er med mycket annat som har att göra med inre och yttre skötsel och administration av en fastighet.

För fastighetsägare är det både tidsbesparande och en stor trygghet att låta en expert arbeta med viktiga frågor som rör ekonomi, teknisk, administration och fastighetsskötsel.

professional-gardener-and-his-garden-equipment.jpg

Vad innebär fastighetsservice?

Inom fastighetsförvaltning ingår också fastighetsservice. Skötseln av fastighetens allmänna utrymmen är en uppgift som många fastighetsägare delegerar. En fastighetsskötare utför rondering av fastigheten utifrån ett fastställt intervall. En fastighetsskötare utför tillsyn och skötsel av tekniska installationer, avläser mätarställningar för värme, vatten och el samt hanterar felanmälningar och utför jourtjänst. Fastighetsservice bidrar alltså till att boenden kan vara trygga i att fastigheten överses löpande och att det finns hjälp att tillgå vid problem. Fastighetsservice innebär ofta att mindre fel kan åtgärdas, innan de blivit allvarliga, av en person med bra koll på den aktuella fastigheten.

Teknisk administrativ förvaltning

Förutom besiktning och förvaltarmöten tillkommer även en hel del administrativt arbete som gäller teknisk förvaltning av fastigheten. Att driva förvaltningen i enlighet med rådande lagar och förordningar kräver såväl teknisk som juridisk kunskap. Det kan handla om allt från upphandlingar av fastighetens drift, till kontroll och uppföljning av löpande drift och pågående projekt. Teknisk administrativ fastighetsförvaltning inkluderar även rapportering till myndigheter, skadereglering och att avgöra vilka fel och brister som ska åtgärdas på kort eller lång sikt.

Teknisk administrativ förvaltning innebär att man upprättar en lista över planerat underhåll som kan diskuteras och revideras under möten mellan en fastighetsförvaltare och en fastighetsägare. Skadeärenden och myndighetsbesiktningar där fastighetsägaren har ansvar ingår också i teknisk, administrativ förvaltning.


Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss gärna här för att boka ett förutsättningslöstmöte eller konsultation av era avtal som ni har idag!