Underhålls & Investeringsplan

Vi utför kontroller av fastighetens status avseende tak, el, stammar, vatten, värme och ventilation samt noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art.

Genom statusbesiktningen får fastighetsägaren en inventering och åtgärdsplan för fastighetens anläggningar.

Besiktningsrapporten tar upp de fel och brister som finns i fastigheten och som sedan kan användas som underlag för omedelbar åtgärd av mindre fel och brister eller som beslutsunderlag för en större renovering.

Vi utför kontroller av fastighetens status avseende tak, el, stammar, vatten, värme och ventilation samt noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art. Genom en status- och säkerhetskontroll får kunden vetskap om hur fastigheten mår och kan därigenom förebygga skador till följd av elektricitet samt kostsamma vattenskador.

I samförstånd med dig som kund upprättar vi en budget som kontinuerligt bevakas och följs upp. Genom att följa överenskommen kontoplan får du en tydlig överblick över din ekonomi och du kan på ett enkelt sätt följa hur denna mår i relation till budgeten.

Vi erbjuder dig, att i samband med budget, upprätta en flerårig resultat- och likviditetsprognos. Långtidsprognosen hanterar beräknade kostnader för investeringar och underhåll samtidigt som en finansieringsstrategi och preliminära årsavgiftsnivåer planläggs tillsammans med dig. På så sätt kan du som kund säkerställa en sund och god ekonomisk utveckling över tid.

För att du ska få såväl en teknisk som ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, arbetar vi med en kombinerad underhålls- och investeringsplan

Genom statusbesiktningen får kunden en inventering och åtgärdsplan för fastighetens anläggningar.

Besiktningsrapporten tar upp de fel och brister som finns i fastigheten och som sedan kan användas som underlag för omedelbar åtgärd av mindre fel och brister eller som beslutsunderlag för en större renovering.

Vi utför kontroller av fastighetens status avseende tak, el, stammar, vatten, värme och ventilation samt noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art. Genom en status- och säkerhetskontroll får kunden vetskap om hur fastigheten mår och kan därigenom förebygga skador till följd av elektricitet samt kostsamma vattenskador.

I samförstånd med dig som kund upprättar vi en budget som kontinuerligt bevakas och följs upp. Genom att följa överenskommen kontoplan får du en tydlig överblick över din ekonomi och du kan på ett enkelt sätt följa hur denna mår i relation till budgeten.

Vi erbjuder dig, att i samband med budget, upprätta en flerårig resultat- och likviditetsprognos. Långtidsprognosen hanterar beräknade kostnader för investeringar och underhåll samtidigt som en finansieringsstrategi och preliminära årsavgiftsnivåer planläggs tillsammans med dig. På så sätt kan du som kund säkerställa en sund och god ekonomisk utveckling över tid.

För att du ska få såväl en teknisk som ekonomisk bedömning av fastigheten i samma plan, arbetar vi med en kombinerad underhålls- och investeringsplan

52325961 - estate agent shaking hands with customer after contract signature

Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss gärna här för att boka ett förutsättningslöstmöte eller konsultation av era avtal som ni har idag!

construction-worker-thermally-insulating-house-doing-wooden-fac.jpg