Vår uthyrningspolicy

Läs gärna vår policy om uthyrning.

Uthyrningspolicy

För dig som vill veta mer om vårt arbete med GDPR.

Nedan förklarar vi vad en personuppgift är och hur vi behandlar denna typ av information. Fortsättningsvis förklarar vi varför vi sparar uppgifterna och vad som händer när ni väljer att lämna oss som hyresgäst eller prenumerant.

Vad är en personuppgift och hur behandlar vi informationen?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer – Datainspektionen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?
Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar, köpinformation (som t.ex. tillval). Anledningen till att spara dessa uppgifter är för hantering av avtal mellan oss och dig som hyresgäst. Insamlingen av uppgifterna krävs för att vi ska kunna genomföra uthyrningsprocessen. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vi inte genomföra processen och tvingas därmed neka dig ditt hyresavtal.

Vad händer när jag säger upp mitt avtal?
När ditt avtal med oss upphör tas dina personuppgifter bort så fort de av lagliga skäl inte längre behövs.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som lämnat intresseanmälningar för lokaler?
För att hantera intresseanmälningar sparar vi endast de uppgifter som du angav vid registrering, dvs namn, företagsinformation, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress samt eventuella kommentarer (frivilligt fällt vid registrering). Uppgifterna sparas endast i det system som hanterar intresseanmälningar för tomma lokaler. Du som har skickat in intresseanmälan har alltid valmöjlighet att avregistrera dig och raderas då från systemet.

Vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter.

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss ställer vi ett antal grundkrav

 – Du ska ha relevant inkomst i förhållande till hyran. Inkomsten före skatt ska vara cirka tre
gånger hyran.
 – Du ska ha en fast inkomst i form av anställning, pension, sjukpension, CSN, och/eller eget företag.
 – Du måste ha fyllt 18 år
 – Du ska kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Vid arbete ska minst de tre senaste månaders lönespecifikationer redovisas.
 – Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
 – Du ska ha goda boendereferenser från tidigare hyresvärdar eller på annat sätt kunna styrka goda referenser.
Vi kan komma att begära deposition eller borgensman i de fall du inte har en tillsvidareanställning eller har CSN. Vid taxerad inkomst i annat land kan vi begära borgensman eller deposition.
Lägenheten ska vara avsedd som huvudsaklig bostad och folkbokföringsadress.
Sökande måste teckna en gällande hemförsäkring.
Antalet personer i hushållet ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
För att förhindra osunda boendeförhållanden begränsar vi därför antalet boende i lägenheten
enligt följande:
– 1 rum och kök max 2 personer
– 2 rum och kök max 3 personer
– 3 rum och kök max 4 personer
– 4 rum och kök max 6 personer
– 5 och 6 rum och kök max 8 personer

Våra sökvillkor

För att bli aktuell för en specifik lägenhet krävs att du har lämnat intresseanmälan för lägenheten på vår hemsida. Vi godtar inga ansökningar via telefon eller e-post.
Vi förvaltar fastigheter åt olika fastighetsägare och det finns ingen automatisk förtur för dig som bor i en fastighet vi förvaltar.

Uthyrningspolicy

För dig som vill veta mer om vårt arbete med GDPR.
Nedan förklarar vi vad en personuppgift är och hur vi behandlar denna typ av information. Fortsättningsvis förklarar vi varför vi sparar uppgifterna och vad som händer när ni väljer att lämna oss som hyresgäst eller prenumerant.

Vad är en personuppgift och hur behandlar vi informationen?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer – Datainspektionen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?
Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar, köpinformation (som t.ex. tillval). Anledningen till att spara dessa uppgifter är för hantering av avtal mellan oss och dig som hyresgäst. Insamlingen av uppgifterna krävs för att vi ska kunna genomföra uthyrningsprocessen. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vi inte genomföra processen och tvingas därmed neka dig ditt hyresavtal.

Vad händer när jag säger upp mitt avtal?
När ditt avtal med oss upphör tas dina personuppgifter bort så fort de av lagliga skäl inte längre behövs.


Vilka uppgifter samlar vi in om dig som lämnat intresseanmälningar för lokaler?

För att hantera intresseanmälningar sparar vi endast de uppgifter som du angav vid registrering, dvs namn, företagsinformation, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress samt eventuella kommentarer (frivilligt fällt vid registrering). Uppgifterna sparas endast i det system som hanterar intresseanmälningar för tomma lokaler. Du som har skickat in intresseanmälan har alltid valmöjlighet att avregistrera dig och raderas då från systemet.

Vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter.

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss ställer vi ett antal grundkrav:

 – Du ska ha relevant inkomst i förhållande till hyran. Inkomsten före skatt ska vara cirka tre gånger hyran.
 – Du ska ha en fast inkomst i form av anställning, pension, sjukpension, CSN, och/eller eget företag.
 – Du måste ha fyllt 18 år
 – Du ska kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande. ’
    Vid arbete ska minst de tre senaste månaders lönespecifikationer redovisas.
 – Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
 – Du ska ha goda boendereferenser från tidigare hyresvärdar eller på annat sätt kunna styrka goda referenser.
Vi kan komma att begära deposition eller borgensman i de fall du inte har en tillsvidareanställning eller har CSN. Vid    taxerad inkomst i annat land kan vi begära borgensman eller deposition.
Lägenheten ska vara avsedd som huvudsaklig bostad och folkbokföringsadress.
Sökande måste teckna en gällande hemförsäkring.

Antalet personer i hushållet ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
För att förhindra osunda boendeförhållanden begränsar vi därför antalet boende i lägenheten
enligt följande:
– 1 rum och kök max 2 personer
– 2 rum och kök max 3 personer
– 3 rum och kök max 4 personer
– 4 rum och kök max 6 personer
– 5 och 6 rum och kök max 8 personer

Våra sökvillkor

För att bli aktuell för en specifik lägenhet krävs att du har lämnat intresseanmälan för lägenheten på vår hemsida.
Vi godtar inga ansökningar via telefon eller e-post.
Vi förvaltar fastigheter åt olika fastighetsägare och det finns ingen automatisk förtur för dig som bor i en fastighet vi förvaltar.